MENU Language

CREW

Director
 • On Kyakuyou
Stage directors
 • Yuji Kohara
Stage design
 • Takahiro Shibata
Large props
 • Hayato Kashiwagi
Film Director
 • Toru Kuboki
 • Kiyotaka Yoshimitsu
3DCG Director
 • Kazuhiro Ishibashi
Lighting effects
 • Masahiro Matsutani
Sound effects
 • Rino Takabatake
Sound operators
 • Kyoro Morinaga
 • Yukina Michino
 • Mina Hayashi
Music
 • Nachiho Toyoda
 • Jun Nishimura
 • KATSU
 • Shingo Mimura
Choreography
 • Ryohei Kondo
 • Naoko Maki
Special fan production
 • Takayuki Tomoi
System design for special LED and lighting costume
 • KOMADEN CORPORATION
 • PHILKNOT
System design for Laser effects
 • Minoru Fujimoto
 • Shuhei Tsuchida
Laser Control System Development
 • Hideto Kikuchi
Small props
 • Mao Sakai
 • Misato Taga
 • Akiko Takeuchi
Costume Design
 • Akihiro Yamada
Costume production
 • Takaaki Tsujino
 • Akiko Mori
Makeup
 • Mai Nakajima
Image illustration
 • Akihiro Yamada
Advertising art
 • Takeshi Kuroda
 • Natsuki Hosokawa
WEB
 • Ryota Yamaguchi
 • VISTA ARTS
Production
 • Haruka Kido
 • Rino Takabatake
 • Rumi Hayashi
Creative Director
 • Toru Kuboki
Producer
 • Keito Kohara
Planning and Production
 • ART COMPLEX
Organizer
 • ART COMPLEX 1928
Sponsored by
 • Ridge Creative Inc.
 • GEAR Inc.
Supported by
 • Kyoto
 • Kyoto City
 • Kyoto City Tourism Assosiation
 • Kyoto Chamber of Commerce and Industry
 • Kyoto Convention & Visitors Bureau
 • Kansai Creative Factory Management Council