MENU Language

CREW

Director
 • On Kyakuyou
Stage directors
 • KOHARA Yuji
Stage design
 • SHIBATA Takahiro
Large props
 • KASHIWAGI Hayato
Film Director
 • KUBOKI Toru
 • YOSHIMITSU Kiyotaka
3DCG Director
 • ISHIBASHI Kazuhiro
Lighting effects
 • MATSUTANI Masahiro
Sound effects
 • TAKABATAKE Rino
Music
 • KONDO Yoshiki
 • NISHIMURA Jun
 • INOUE Mikako(f-ino)
 • SUEHIRO Makiko
 • ASANO Goro
 • MIMURA Shingo
Narration
 • Voice box Shikokumetan
Choreography
 • KONDO Ryohei
Special fan production
 • TOMOI Takayuki
System design for special LED and lighting costume
System design for Laser effects
Laser Control System Development
 • KIKUCHI Hideto
Small props
 • TAKEUCHI Akiko
 • MSU Co., Ltd.
 • MIYASHITA Tadaya
 • SAKAI Mao
 • TAGA Misato
Costume Design
 • YAMADA Akihiro
Costume production
 • TSUJINO Takaaki
 • KAWASAKI Takako
 • MORI Akiko
Makeup
 • NAKAJIMA Mai
Image illustration
 • YAMADA Akihiro
Advertising art
WEB
Production
 • KIDO Haruka
Production Staff
 • TAKABATAKE Rino
 • KOHARA Yuji
 • HAYASHI Rumi
 • KOHARA Aimi
 • HAYASHI Yuriko
Creative Director
 • KUBOKI Toru
Producer
 • KOHARA Keito
Planning and Production
Organizer
Sponsored by
Supported by